Jaarlijks geeft het bestuur van de Stichting J.P. van Rossum een nieuwsbrief uit. U kunt hier de digitale versie van deze nieuwsbrieven inzien: Nieuwsbrief nr.1 ; Nieuwsbrief nr.2 ; Nieuwsbrief nr.3 ; Nieuwsbrief nr.4

 

Tijdens de donateursdag op zaterdag 20 september 2014 heeft de heer Jaap Moes een boeiende lezing gegeven: "Tussen trend en traditie, Nederlandse elites en het Naardens-Amsterdamse familiecomplex van Rossum 1814-1914": Tussen trend en traditie

 

Tijdens de donateursdag op zaterdag 23 september 2017 heeft de heer Jaap Moes een lustrumlezing verzorgd ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting. In de lezing kijkt Jaap Moes allereerst achteruit naar de afgelopen 25 jaar. In het tweede deel van de lezing blikt hij vooruit en staat hij stil bij de mogelijkheid om als stichting te verbreden, te verdiepen, te verjongen en verbanden te leggen: Lustrumlezing 25 jaar

 

Op 9 september 2000 heeft Gijs Kolff tijdens een donateursdag zijn herinneringen aan Rubroeck en Zandbergen met ons gedeeld: Rubroeck en Zandbergen

 

Een paar herinneringen aan Flevorama van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in 2005 door Ank Kooijman - van Rossum opgetekend aan de hand van door haar gevoerde gesprekken met mevrouw E.J. Brandes - Dudok van Heel: Flevorama

 

Een geschiedenis van Oud Bussem in vogelvlucht vanaf 1569: Oud Bussem

 

In mei 1995 heeft het bestuur voor de donateurs een tocht uitgezet: te voet, per fiets of per auto. Een 'rondrit' via 40 aandachtspunten door het gebied tussen Naarden en Huizen langs de buitenplaatsen en ontginningen van J.P. van Rossum, zijn nazaten en hun tijdgenoten: Van Zandbergen via de Eukenberg naar Jan Tabak 


In de Omroeper zijn vanaf 1989 vele artikelen verschenen die direct danwel indirect betrekking hebben op de buitenplaatsen en ontginningen van J.P. van Rossum, zijn nazaten en hun tijdgenoten. U treft hier een overzicht aan van 63 artikelen uit de jaargangen 1989 t/m 2011: De Omroeper

 

Omstreeks 1998 maakte het bestuur van de stichting gebruik van een brochure om informatie over de stichting te verschaffen aan geïnteresseerden en meer in het algemeen om donateurs te werven: Brochure Stichting J.P. van Rossum

 

Op 14 april 1992 werd de Stichting J.P. van Rossum ten overstaan van notaris R.J.W.J. Meyer te Naarden opgericht met als eerste bestuurders Ank Kooijman - van Rossum, Hein Hogerzeil en Joris Dudok van Heel. U kunt hier de statuten inzien: Statuten Stichting J.P. van Rossum