Welkom op de website van de Stichting J.P. van Rossum

De doelstelling van de Stichting is enerzijds het verzamelen en archiveren van historische gegevens en objecten betreffende de persoon van Joannes Petrus van Rossum (1778-1856), betreffende de geschiedenis van de landgoederen en buitenplaatsen gelegen tussen Naarden, Bussum en Huizen en behorende tot het voormalige grondbezit van J.P. van Rossum en betreffende de eigenaren en/of bewoners van deze landgoederen en buitenplaatsen. Anderzijds stelt de Stichting zich ten doel het landschappelijk karakter van bedoelde landgoederen en buitenplaatsen zoveel mogelijk te behouden.

 De Stichting is opgericht op 14 april 1992 en beheert inmiddels een omvangrijke collectie foto's, schilderijen, brieven, kaarten en andere documenten, die ondergebracht zijn in het Stads- en Streekarchief van Naarden. Onze website is in 2012 online gegaan met als belangrijkste doel het toegankelijk maken voor donateurs en andere belangstellenden van historische foto's, archiefstukken en publicaties. Door de gerealiseerde digitalisering van diverse collectie-items hebben wij veiliggesteld dat volgende generaties naar behoefte kennis kunnen nemen van bedoelde historische gegevens en objecten.

 

 

Copyright Stichting J.P. van Rossum

Disclaimer

Privacy


Home jp van rossum ovaal